Nieuws en artikelen

15 artikelen
In memoriam Ruth Hoogewoud-Verschoor (1946-2023)

In memoriam Ruth Hoogewoud-Verschoor (1946-2023)

Op 11 juni is Ruth Hoogewoud-Verschoor overleden. Ruth was doopsgezind predikant en docent Joodse geschiedenis en cultuur bij het Joods Maatschappelijk Werk en aan het Doopsgezind Seminarium. Ook was ze lid van de Commissie Doopsgezinden en Jodendom.

Sara en Maria, vrouwen in synagoge en kerk

Sara en Maria, vrouwen in synagoge en kerk

Onder de titel Sara en Maria, vrouwen in synagoge en kerk, verscheen in 1987 een bundel artikelen van de hand van een aantal joodse en christelijke vrouwen. De schrijfsters waren allen betrokken bij de bloeiende vrouwenbeweging en vooraanstaand in het denken over de positie van vrouwen binnen de joodse en de christelijke tradities.

Abraham Joshua Heschel (1907-1972)

Abraham Joshua Heschel (1907-1972)

Abraham Joshua Heschel is één van de invloedrijkste joodse denkers van de twintigste eeuw. Hij groeide op in een familie van chassidische rabbijnen in Warschau, studeerde filosofie in Berlijn, werd leraar in Berlijn en Frankfurt waar hij lesgaf aan het Jüdische Lehrhaus van Martin Buber.

Een wrekende God

Een wrekende God

We komen in de Bijbel woorden en begrippen tegen die niet zo makkelijk te duiden zijn. Eén van die woorden is ‘wraak’. Zo begint Psalm 94 met de woorden: God die wraak neemt, Eeuwige, God die wraak neemt, verschijn!

Christendom en antisemitisme

Christendom en antisemitisme

Wat zou het mooi zijn om hier vanuit de Commissie Doopsgezinden-Jodendom voluit te kunnen schrijven over de grote rijkdom van het Jodendom in al haar facetten en te vertellen hoe boeiend en vreugdevol het is om kennis te nemen van die rijkdom. Toch moet het hier gaan over antisemitisme.

Mens leren zijn

Mens leren zijn

Van Jonathan Sacks’ meervoudige werk Verbond en dialoog. Joodse lezing van de Tora zijn inmiddels drie delen verschenen. Drie delen van een lichte speelsheid, die je door toon en taal naar binnen zuigen en meeslepen in het grootse verhaal van schepping en uittocht.

‘Oude wijn is voortreffelijk’ (Lucas 5: 39)

‘Oude wijn is voortreffelijk’ (Lucas 5: 39)

We gaan de verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament niet automatisch anders ervaren, wanneer we ze Eerste en Tweede Testament noemen. Waar het om gaat, is dat we het Oude Testament leren kennen en liefhebben. Wanneer dat gebeurt, zal het woord ‘oud’ een andere lading krijgen.

Numeri. Boek van de woestijnjaren

Numeri. Boek van de woestijnjaren

Leiderschap is een van de hoofdthema’s in het commentaar van rabbijn Jonathan Sacks bij Numeri. In de woestijn, op weg naar het beloofde land, wordt van Mozes een nieuw leiderschap gevraagd. 

Noach

Noach

Afke Maas-Smilde neemt de lezer mee in het verhaal van Noach. Een aansprekend verhaal. Een verhaal ook vol vragen.

Waar Abraham de mosterd haalt

Waar Abraham de mosterd haalt

Kunnen christenen iets leren van het Oude Testament? Hebben wij het Oude Testament eigenlijk wel nodig? Hebben we niet genoeg aan het Nieuwe?

Wie is de mens?

Wie is de mens?

Wat is de zin van het leven? Een vraag waarop rabbijn Abraham Joshua Heschel antwoord geeft vanuit de joodse traditie. Hij doet dat in de theologische en filosofische klassieker Wie is de mens.

Het begint met liefde

Het begint met liefde

Het Jodendom is een religie van liefde, van drie liefdes. Maar liefde is niet genoeg. Dat schrijft Jonathan Sacks. Het Jodendom gaat ook over recht. Liefde kan niet zonder recht (en omgekeerd).