14 artikelen
De Farizeeën en Jezus

De Farizeeën en Jezus

Waren Jezus en de Farizeeën verklaarde vijanden of is het genuanceerder? In dit artikel gaat Dodo van Uden na hoe de verhouding was tussen de Farizeeën en Jezus en hoe ons negatieve beeld over de Farizeeën is ontstaan.

Wie waren de Farizeeën?

Wie waren de Farizeeën?

Er zijn maar weinig groeperingen waarover zoveel misverstanden bestaan als over de Farizeeën. In het gangbare spraakgebruik is ‘Farizeeër’ een scheldwoord. Bij nadere beschouwing ontstaat een heel ander beeld.

Stem van vrede

Stem van vrede

Waar zijn de stemmen van wijze mensen? Ik denk aan iemand als Abraham Joshua Heschel. Hij verzette zich in de jaren zestig openlijk tegen de oorlog in Vietnam. In zijn ogen was die oorlog een ultieme daad van ontmenselijking. Wat zou hij gezegd hebben in onze door geweld getekende tijd?

Beracha

Beracha

Een toelichting op het woord beracha. Vrijwel elke beracha begint met het woord baroech (= gezegend). Men kan zich afvragen of de vertaling ‘gezegend’ wel juist is. Kan een mens tegen God zeggen: ‘Gezegend bent U?’ Kan een mens God zegenen?

In memoriam Ruth Hoogewoud-Verschoor (1946-2023)

In memoriam Ruth Hoogewoud-Verschoor (1946-2023)

Op 11 juni is Ruth Hoogewoud-Verschoor overleden. Ruth was doopsgezind predikant en docent Joodse geschiedenis en cultuur bij het Joods Maatschappelijk Werk en aan het Doopsgezind Seminarium. Ook was ze lid van de Commissie Doopsgezinden en Jodendom.

Sara en Maria, vrouwen in synagoge en kerk

Sara en Maria, vrouwen in synagoge en kerk

Onder de titel Sara en Maria, vrouwen in synagoge en kerk, verscheen in 1987 een bundel artikelen van de hand van een aantal joodse en christelijke vrouwen. De schrijfsters waren allen betrokken bij de bloeiende vrouwenbeweging en vooraanstaand in het denken over de positie van vrouwen binnen de joodse en de christelijke tradities.

Abraham Joshua Heschel (1907-1972)

Abraham Joshua Heschel (1907-1972)

Abraham Joshua Heschel is één van de invloedrijkste joodse denkers van de twintigste eeuw. Hij groeide op in een familie van chassidische rabbijnen in Warschau, studeerde filosofie in Berlijn, werd leraar in Berlijn en Frankfurt waar hij lesgaf aan het Jüdische Lehrhaus van Martin Buber.

Een wrekende God

Een wrekende God

We komen in de Bijbel woorden en begrippen tegen die niet zo makkelijk te duiden zijn. Eén van die woorden is ‘wraak’. Zo begint Psalm 94 met de woorden: God die wraak neemt, Eeuwige, God die wraak neemt, verschijn!

Christendom en antisemitisme

Christendom en antisemitisme

Wat zou het mooi zijn om hier vanuit de Commissie Doopsgezinden-Jodendom voluit te kunnen schrijven over de grote rijkdom van het Jodendom in al haar facetten en te vertellen hoe boeiend en vreugdevol het is om kennis te nemen van die rijkdom. Toch moet het hier gaan over antisemitisme.

Mens leren zijn

Mens leren zijn

Van Jonathan Sacks’ meervoudige werk Verbond en dialoog. Joodse lezing van de Tora zijn inmiddels drie delen verschenen. Drie delen van een lichte speelsheid, die je door toon en taal naar binnen zuigen en meeslepen in het grootse verhaal van schepping en uittocht.

‘Oude wijn is voortreffelijk’ (Lucas 5: 39)

‘Oude wijn is voortreffelijk’ (Lucas 5: 39)

We gaan de verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament niet automatisch anders ervaren, wanneer we ze Eerste en Tweede Testament noemen. Waar het om gaat, is dat we het Oude Testament leren kennen en liefhebben. Wanneer dat gebeurt, zal het woord ‘oud’ een andere lading krijgen.

Waar Abraham de mosterd haalt

Waar Abraham de mosterd haalt

Kunnen christenen iets leren van het Oude Testament? Hebben wij het Oude Testament eigenlijk wel nodig? Hebben we niet genoeg aan het Nieuwe?