Weg van de Tora deel 8

In de serie Weg van de Tora geeft Dodo van Uden uitleg bij teksten uit de Bijbel. Zij maakt daarbij veel gebruik van klassieke joodse bronnen. Zo probeert zij in haar artikelen bij te dragen aan het terugvinden van de weg naar de oorspronkelijke betekenis van de Tora. Onlangs is in deze serie deel 8 verschenen. Daarin vindt u toelichtingen bij de Jozefverhalen in Genesis 37 – 47, bij het boek Jona en het boek Ruth.

Het is een uitgave van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Amsterdam; www.doopsgezinden.nl.
Een los deel kost € 10, een abonnement op deel 6 t/m 10 kost € 40, NL19 ABNA 0243493886 t.n.v. ADS, Singel 454, 1017AW Amsterdam; telefoon 020-6230914; email: info@ads.nl.