De Commissie Doopsgezinden-Jodendom is vanaf 2021 de naam van de commissie die sinds 1983 bestond binnen de de Doopsgezinde Broederschap, aanvankelijk onder de naam Commissie inzake verhouding Joden-Christenen. De commissie bestaat uit de volgende leden: Dodo van Uden (voorzitter), Rini Bekkers (adviseur), Yko van der Goot, Johannes van der Meer, Tea G. Rienksma (adviseur) en Ruth Winsemius-Oosterbaan. Lees meer over doel en werk van de commissie. Zie voor verdere informatie ook de LINKS.

0 artikelen