In memoriam Ruth Hoogewoud-Verschoor (1946-2023)

De Commissie Doopsgezinden-Jodendom is vanaf 2021 de nieuwe naam voor de Commissie inzake verhouding Joden-Christenen. Deze bestond sinds 1983 binnen de Doopsgezinde Broederschap.

1 artikelen
In memoriam Ruth Hoogewoud-Verschoor (1946-2023)

In memoriam Ruth Hoogewoud-Verschoor (1946-2023)

Op 11 juni is Ruth Hoogewoud-Verschoor overleden. Ruth was doopsgezind predikant en docent Joodse geschiedenis en cultuur bij het Joods Maatschappelijk Werk en aan het Doopsgezind Seminarium. Ook was ze lid van de Commissie Doopsgezinden en Jodendom.