COMMISSIE

COMMISSIE

Wie zijn wij?

De Commissie Doopsgezinden-Jodendom bestaat uit de volgende leden: Dodo van Uden (voorzitter), Rini Bekkers (adviseur), Yko van der Goot, Johannes van der Meer, Tea G. Rienksma (adviseur) en Ruth Winsemius-Oosterbaan.

Dodo van Uden is doopsgezind theologe, gespecialiseerd in Oude Testament en rabbijns jodendom. Al jaren geeft zij les in leerhuizen en ze publiceert artikelen, boeken en studiemateriaal. Ook is zij de auteur van het studiemateriaal Weg van de Tora

Wat doen wij?

De Commissie Doopsgezinden-Jodendom is vanaf 2021 de nieuwe naam voor de Commissie inzake verhouding Joden-Christenen. Deze bestond sinds 1983 binnen de Doopsgezinde Broederschap.
De commissie heeft drie doelstellingen:
1. De gemeenten stimuleren tot bezinning over de plaats van het Oude Testament binnen het christelijk geloof.
2. Doordenken van de relatie Jodendom-Christendom.
3. Functioneren als klankbord en adviesgroep voor de vertegenwoordiger van de doopsgezinden in het OJEC (Overlegorgaan van Joden en Christenen).

De afgelopen jaren heeft de commissie zich met name bezig gehouden met de bevordering van het ‘leren’ binnen de Broederschap. Zij heeft (tot nu toe) acht bundels uitgegeven met studiemateriaal over teksten uit de Tora, getiteld Weg van de Tora. Geschreven en ongeschreven uitleg van de boeken van Mozes. Parallel met het uitkomen van de bundels organiseert de commissie studie weekenden in het Doopsgezind Broederschapshuis Fredeshiem, waarin steeds over een gedeelte van de net uitgekomen bundel gezamenlijk wordt ‘gelernd’. 

Voor meer informatie over Weg van de Tora, klik hier. Voor een gratis proefboekje klik hier.

Naast de bevordering van het ‘leren’ is ook ‘bewustwording’ een aandachtspunt binnen de commissie. Bewustwording van het belang van Tenach en rabbijnse traditie voor het begrijpen van de eigen christelijke traditie. Bewustwording ook van de gevaren van anti-Joodse opvattingen en gevoelens binnen en buiten de kerk, of die opvattingen en gevoelens nu gericht zijn tegen individuele Joden, de Joden als volk of de Joodse staat.

(Afbeelding: fragment van Marc Chagall – kerkraam Sankt Stephanskirche Mainz)