LINKS

LINKS

Voor de Commissie Doopsgezinden-Jodendom zijn educatie en dialoog van fundamentele betekenis voor een menswaardige, rechtvaardige wereld. Voor verdere oriëntatie leggen we op deze pagina een link naar een aantal initiatieven op dit gebied.

Algemene Doopsgezinde Sociëteit
De diverse doopsgezinde gemeenten en organisaties zijn verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). De ADS ondersteunt de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland, fungeert als landelijk bureau en centraal beleids-/bestuursorgaan, en verzorgt de vertegenwoordiging binnen andere organisaties in binnen- en buitenland.
Zie: ADS
Hand in Hand Schools
Hand in Hand bouwt aan partnerschap en gelijkheid tussen Arabische en Joodse burgers van Israël door middel van een groeiend netwerk van tweetalige, geïntegreerde scholen en gemeenschappen. Zie: Hand in Hand Schools.
Joods-christelijke dialoog
Nieuws uit de wereld van de joods-christelijke dialoog en toelichtingen op de zondagse bijbellezingen.
Zie: Joods-christelijke dialoog
Joods Educatief Centrum Crescas
Dit biedt cursussen en activiteiten aan om de kennis van het Jodendom te vergroten en verdiepen.
Zie: Crescas
Musalaha
Musalaha is een op geloof gebaseerde organisatie die verzoening onderwijst, traint en faciliteert, voornamelijk tussen Israeli’s en Palestijnen met verschillende etnische en religieuze achtergronden.
Zie: Musalaha
Neve Shalom – Wahat al-Salam
Palestijns-Israëlisch vredesintitatief. In het hart van de bergen van Judea ligt Neve Shalom-Wahat al-Salam. ‘Oase van Vrede’, in 1970 gesticht op initiatief van de dominicaner monnik Bruna Hussar.
Zie: Neve Shalom-Wahat al-Salam
Overlegorgaan van Joden en Christenen (OJEC)
Organisatie waarin officiële vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen spreken over zaken van wederzijds belang.
Zie: OJEC
Parents Circle-Families Forum
De Parents Circle-Families Forum is een gezamenlijke Israëlisch-Palestijnse organisatie van ruim 600 gezinnen, die allemaal een direct familielid hebben verloren door het aanhoudende conflict. Op de website is een statement te lezen naar aanleiding van het huidige geweld.
Zie: Parents Circle-Families Forum.
Spirit of the Galilee
Dit is een zeer actieve groep bestaande uit religieuze leiders. Ze onderhouden contact via WhatsApp en zoom, bezoeken families die iemand hebben verloren in de oorlog, organiseren hulp voor evacués uit het zuiden en houden o.a. gezamenlijke gebedssessies in verschillende talen.
Zie: SpiritoftheGalilee
Stichting COME
COME (Communication Middle East) is een particuliere Nederlandse stichting die al ruim 40 jaar jonge Palestijnen en Israëli’s jaarlijks de kans geeft elkaar te leren kennen.
Zie: Stichting COME
Stichting Lev
Stichting met het doel de studie van Bijbel en joodse traditie te stimuleren.
Zie: Stichting Lev
Stichting Pardes (voorheen Folkertsma Stichting)
Pardes wil de rijke traditie van joodse wijsheid toegankelijk maken voor een breed publiek.
Zie: Stichting Pardes
Stichting Vrienden van Givat Haviva
Givat Haviva is een Joods-Arabisch instituut voor vredeseducatie dat zich inzet voor een vreedzame samenleving tussen Joden en Arabieren in Israël. De Stichting Vrienden van Givat Haviva zet zich in Nederland in voor dit instituut door de bevordering van naamsbekendheid en fondsenwerving.
Zie: Vrienden van Givat Haviva
The Freddie Krivine Initiative
Een initiatief om Joodse en Arabische kinderen met elkaar in contact te brengen door middel van speciale tennisprogramma’s.
Zie: Freddie Krivine Initiative
The Sir Charles Clore Jewish- Arab Community Centre, Akko
Dit centrum biedt mogelijkheden aan Israëlische Joden en Arabieren met een laag inkomen om samen te komen om te leren, elkaar te ontmoeten en te spelen, de zaden van vrede te zaaien en de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren door middel van gedeelde inspanningen en begrip. 
Zie: Sir Charles Clore Jewish- Arab Community Centre
Together Beyond Words
Together Beyond Words heeft als missie om de oprichting van een rechtvaardige en vreedzame maatschappij te bevorderen door middel van de empowerment van vrouwen en trauma healing.
Zie: Together Beyond Words.