In memoriam Ruth Hoogewoud-Verschoor (1946-2023)
Op 11 juni 2023 is Ruth Hoogewoud-Verschoor overleden. Ruth was doopsgezind predikant, docent Joodse geschiedenis en cultuur bij het Joods Maatschappelijk Werk en docent catechetiek aan het Doopsgezind Seminarium. Ook was ze vele jaren lid van de Commissie Doopsgezinden en Jodendom. Haar kennis van de joodse traditie en haar betrokkenheid daarbij waren groot. Zo leidde ze jaar na jaar enthousiast leerhuizen in de doopsgezinde gemeente Haarlem en elders. Ruth was zeer belezen en deskundig. Ze bracht haar kennis rustig en genuanceerd naar voren. Als ze het nodig vond, stak ze haar mening niet onder stoelen of banken.
Wij verliezen uit ons midden een bijzondere, empathische vrouw en we gedenken haar in dankbaarheid. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn.