Weg van de Tora

Weg van de Tora is een serie bundels met lees- en studiemateriaal over teksten uit de Tora, de vijf boeken van Mozes. Het doel van deze serie is verdieping in de woorden van de Tora, met behulp van de vaak verrassende commentaren die deze teksten in de Joodse traditie al eeuwenlang omringen. De artikelen willen stimuleren de Bijbel op een nieuwe wijze te lezen.
In de eerste vijf delen van de serie staan teksten uit de Tora centraal. Vanaf deel 6 komen ook andere bijbelteksten aan de orde. Deze delen beginnen met de Tora en volgen dan de weg die de Tora gegaan is door de rest van Tenach (het Oude Testament), door het Nieuwe Testament en door de rabbijnse literatuur. 

In het Christendom werd de Tora vanouds opgevat als ‘wet.’ Men verloor de betekenis van deze boeken als ‘onderwijs, lering’ uit het oog: men was van de Tora ‘weg’ gegaan. De auteur Dodo van Uden probeert in Weg van de Tora met behulp van joods-rabbijnse uitleggingen bij te dragen aan het terugvinden van de ‘weg‘ naar de oorspronkelijke betekenis van de Tora. 
In Weg van de Tora wordt de Tora benaderd als een ‘weg’ waarvan men kan leren en die men kan gaan. En wanneer men zich eenmaal op die weg bevindt, wordt ook duidelijk dat het mogelijk is ‘weg’ van, verzot op, de Tora te zijn.

De artikelen in Weg van de Tora zijn geschreven door Dodo van Uden, doopsgezind theologe, gespecialiseerd in Oude Testament en Jodendom. Al vele jaren geeft zij les in leerhuizen en schrijft zij boeken, artikelen en studiemateriaal.

Deel 8 van Weg van de Tora is inmiddels gepubliceerd. Het is de bedoeling dat de serie uiteindelijk uit tien bundels zal bestaan.
Elk jaar in november wordt een studie-etmaal op Fredeshiem georganiseerd, waarin materiaal uit de meest recente bundel wordt bestudeerd en besproken.

Alle delen zijn als E-book of als Print on Demand verkrijgbaar bij: 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Singel 454, 1017 AW Amsterdam Tel. 020-6230914 of e-mail: info@ads.nl.
Kosten: € 10 per deel, alle 5 delen van serie 1: € 40.

Om een indruk te krijgen van het materiaal kunt u een gratis proefboekje downloaden: Proefboekje Weg van de Tora.