Wie is de mens?

Wat is de zin van het leven?

Een vraag waarop rabbijn Abraham Joshua Heschel antwoord geeft vanuit de joodse traditie. Hij doet dat in de theologische en filosofische klassieker Wie is de mens. Een boek over de mens, zijn wezen en zijn rol. Een boek vol verwondering en eerbied, over roeping als kern van het mens-zijn.

‘Wie is de mens? Een wezen dat worstelt met Gods dromen en plannen, met Gods droom van een verloste wereld, van verzoening tussen hemel en aarde, van een mensheid die waarlijk Zijn beeld is, die Zijn wijsheid, rechtvaardigheid en mededogen weerspiegelt. Het is Gods droom om niet alleen te zijn, om de mensheid als partner te hebben in het drama van de voortdurende schepping. Door alles wat we doen, door iedere daad die we verrichten, helpen òf dwarsbomen we het drama van de verlossing; verkleinen óf vergroten we de macht van het kwaad.’ (p. 162) 
Zo schrijft Heschel aan het slot van Wie is de mens.

Abraham Joshua Heschel (1907-1972) was rabbijn en doceerde joodse ethiek en mystiek.

Abraham J. Heschel, Wie is de mens (uit het Engels vertaald door Marianne van Reenen), Uitgeverij Skandalon, Middelburg, 2022.
ISBN 978-94-93220-30-0